Browsing Category

ข่าว/ข้อมูล

ประชุมวิชาการ“บำบัดยาเสพติดครอบคลุมกาย-ใจ อย่างไร้รอยต่อ”

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “บำบัดยาเสพติดครอบคลุมกาย-ใจ อย่างไร้รอยต่อ” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านวิชาการ

“ล่ามชุมชน” ตัวกลางเชื่อมกลุ่มชาติพันธุ์

เรื่องโดย เทียนทิพย์ เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th ให้สัมภาษณ์โดย นายวิวัฒน์ ตามี่ ผู้ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบและบริการสุขภาพ

สบส.แนะนวดบำบัดโรคจากสถานพยาบาล

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า จากการที่เคยมีข่าวว่ามีผู้ไปรับบริการนวดเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย หรือที่เรียกกันว่า "นวดแก้อาการ" แต่ไปนวดในร้านนวดธรรมดา ที่ไม่ใช่คลินิกแพทย์แผนไทย

เสียงที่อยากให้คุณได้ยิน

เรื่องโดย : ปรภัต จูตระกูล Team Content www.thaihealth.or.thผู้ให้สัมภาษณ์ : เจษฎา แต้สมบัติ ผู้อำนวยการ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนดร. ชเนตตี ทินนาม อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 สัญญาณเตือนสังเกตเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงจากยาเสพติด

กรมสุขภาพจิต แนะคนในชุนชน ใช้แนวทางการสังเกตจาก 7 สัญญาณเตือน ในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงจากยาเสพติด เพื่อลดการก่อเหตุความรุนแรงในสังคม

กรมสุขภาพจิตโชว์นวัตกรรมสุขภาพจิตเชิดชู39เครือข่ายสุขภาพอำเภอ

กรมสุขภาพจิต เปิดเวทีโชว์นวัตกรรมสุขภาพจิต เชิดชู 39 เครือข่ายสุขภาพอำเภอ หวังเป็นต้นแบบขยายผลครอบคลุมทั่วประเทศ กรมสุขภาพจิต เปิดเวทีโชว์ผลงานนวัตกรรมสุขภาพจิตในชุมชนของเครือข่าย 39 หน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงโทษพิษภัยของการใช้ยาเสพติด 

5 ปี ผ่าตัดดูแลผู้ป่วย เพดานโหว่ กว่า 3,328 ราย

สปสช.จัดประชุมคณะทำงานดูแลผู้ป่วย “ปากแหว่ง เพดานโหว่” ต่อเนื่อง เผยปี 58 - 62 มีผู้ป่วยทั่วประเทศได้รับการผ่าตัดรักษาภายใต้สิทธิบัตรทองแล้ว 3,328 ราย พร้อมบริการจัดฟัน ฝึกพูด ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี

รู้จัก “แมงกะพรุน” มีพิษ !?

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับ “แมงกะพรุน” มีพิษ ให้ประชาชนได้ทำความรู้จักและศึกษาไว้เป็นข้อมูล จะได้จำแนกประเภทของแมงกะพรุนได้ถูกต้องก่อนเกิดอันตราย

ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองให้สามารถฟื้นตัวได้มากที่สุด ช่วยเหลือตนเองได้ และลดภาวะแทรกซ้อน นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า