Browsing Category

รู้ทันโรค

“วัณโรค” รู้เร็ว รักษาหายขาดได้

กรมควบคุมโรค เผยวัณโรค รู้เร็ว รักษาหายขาดได้ โดยกินยาให้ครบต่อเนื่อง 6 เดือน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยวัณโรคติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางอากาศ ไม่ติดต่อจากการดื่มน้ำแก้วเดียวกัน หากรู้เร็ว รักษาหายขาดได้

โรคเบาจืดในเด็ก เป็นแล้วรักษาไม่หาย ต้องกินยาตลอดชีวิต

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ระบุโรคเบาจืดเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาด แต่พบได้ไม่มากนัก มีเพียง 3-4 รายใน 1 แสนคน และผู้ป่วยต้องรับประทานยาฮอร์โมนทดแทนตลอดชีวิต นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ

ลดเสี่ยงซิฟิลิส ด้วยการใช้ถุงยางอนามัย

จากข้อมูลสถานการณ์โรคซิฟิลิส พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นสัญญาณถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา พบรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุด ในช่วงอายุ 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.9

รู้จัก “โรคภูมิแพ้ขึ้นตา”

จักษุแพทย์โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) แนะหากมีอาการคันตา เคืองตา แสบตา น้ำตาไหล ขี้ตาเหนียว เยื่อบุตาแดง ควรรีบพบจักษุแพทย์ เพราะอาจเกิดโรคภูมิแพ้ขึ้นตาได้ นายแพทย์มานัส  โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภูมิแพ้ขึ้นตา

“โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” ไม่ติดต่อสู่คน แนะยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำ “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” ไม่ติดต่อสู่คน ควรรับประทานเนื้อหมูที่ปรุงสุกใหม่ และหลีกเลี่ยงการรับประทานหมูแบบสุกๆ ดิบๆ โดยให้ประชาชนยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำอื่นๆ

“โรคเพมฟิกอยด์” ไม่ใช่โรคติดต่อ รักษาให้หายได้

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ชี้โรคเพมฟิกอยด์ (Bullous pemphigoid) หรือโรคตุ่มน้ำพองใสไม่ใช่โรคติดต่อสามารถสัมผัสและอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยได้ตามปกติ แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมแนะนำผู้ป่วยให้มาพบแพทย์สม่ำเสมอ

ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ ห่างไกลโรคหลอดเลือดหัวใจ

สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ เตือนพิษร้ายบุหรี่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงด้วยการ ลด ละ เลิก บุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีต่อตนเองและคนรอบข้าง นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า

โรคลมชักในผู้ป่วยเด็กเรื่องไม่เล็ก และรักษาได้

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เผยโรคลมชักในเด็ก ปัจจุบันมีเด็กที่เป็นโรคนี้มากขึ้น และเป็นโรคหนึ่งที่สร้างความทุกข์ให้ผู้ที่เป็นพ่อและแม่อย่างมากมาย แต่หากได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถรักษาให้หายขาดได้ นายแพทย์สมศักดิ์

แนะสังเกตไข้สูงลอย-คลื่นไส้-เบื่ออาหาร สงสัยไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค มีโอกาสเป็นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โรคนี้ระบาดได้ทั้งปี และพบการระบาดมากในช่วงนี้ซึ่งเป็นฤดูฝน มีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงขึ้น หากพบมีอาการไข้สูงลอย คลื่นไส้ หรือเบื่ออาหาร

“ซิฟิลิส” ป้องกัน-ระวัง-รักษา

เรื่องโดย : ชมนภัส วังอินทร์ team content www.thaihealth.or.th ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายแพทย์วัชระ พุ่มประดิษฐ์ ที่ปรึกษามูลนิธิแพธทูเฮลท์ ประเทศไทย (Path2Health Foundation) และอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ข้อมูลบางส่วนจาก :…