Browsing Tag

บุหรี่

สบยช. รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

สบยช. รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงโทษพิษของบุหรี่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์  (สบยช.) เผยทุก 1 นาที มีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 6-7 คน…

บุหรี่พิษร้ายทำลายหัวใจ

สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ เตือนผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โรคหลอดเลือดในสมองตีบ โรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือดหัวใจ เพื่อให้ห่างไกลจากโรคร้ายควรควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้วยการเลิกสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพร่างกายของตนและคนรอบข้าง…