Browsing Tag

ปานบนใบหน้า

เด็กเล็กเสี่ยงเป็น”ต้อหิน”

รพ.เมตตาฯ (วัดไร่ขิง) เผยเด็กเล็กอาจมีความเสี่ยงในการเกิดต้อหิน โดยอาจพบตั้งแต่แรกเกิด หรือมีภาวะแทรกซ้อน มีปานแดง ปานดำ ขนาดใหญ่บนใบหน้าและพาดผ่านดวงตา อย่านิ่งนอนใจควรรีบพบจักษุแพทย์ นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ …