Browsing Tag

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ควันบุหรี่พิษภัยทำลายลูก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เผยควันบุหรี่เป็นภัยใกล้ตัวที่ทำให้เด็กป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจติดเชื้อ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคปอดเรื้อรัง จากการสูดดมควันบุหรี่จากคนในบ้าน …

8 พฤษภาคม วันธาลัสซีเมียโลก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แนะผู้ปกครองควรได้รับความรู้ คำแนะนำ จากแพทย์ และจะต้องวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ดูแลสุขภาพอนามัยให้แก่ลูก ให้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและถูกวิธี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขเหมือนคนปกติ…

เมื่อลูกน้อยไม่อยากไปโรงเรียน

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เผยเด็กไม่ยอมไปโรงเรียน เป็นเรื่องที่พบเจอได้บ่อยในเด็กเล็ก เนื่องจากยังไม่มีการปรับตัวและกังวลที่ต้องแยกจากพ่อแม่ แนะรับมืออย่างใจเย็น…

โรค SIDS ภัยเงียบที่ควรรู้

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ระบุโรค SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) หรือโรคไหลตาย สามารถทำให้ทารกเสียชีวิตเฉียบพลันขณะนอนหลับ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวถึง โรค SIDS…

อาหาร5หมู่แหล่งสารอาหารที่ดีสำหรับเด็ก

อาหารเป็นแหล่งของสารอาหารที่จำเป็นต่อชีวิตและการเจริญเติบโตของเด็ก ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับอาหารของเด็ก ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เป็นประจำ สมวัย และหลีกเลี่ยงการซื้อวิตามินมารับประทานเอง นายแพทย์สมศักดิ์…

ฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายในดวงตาเด็ก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ชี้ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ ฝุ่นPM 2.5 ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อดวงตาของเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่มีความผิดปกติกับดวงตา เช่น เป็นภูมิแพ้ หรือภูมิแพ้ขึ้นตา อาจมีการระคายเคือง คันตา ตาแห้ง…