Browsing Tag

เสริมเด็ก

อาหาร5หมู่แหล่งสารอาหารที่ดีสำหรับเด็ก

อาหารเป็นแหล่งของสารอาหารที่จำเป็นต่อชีวิตและการเจริญเติบโตของเด็ก ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับอาหารของเด็ก ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เป็นประจำ สมวัย และหลีกเลี่ยงการซื้อวิตามินมารับประทานเอง นายแพทย์สมศักดิ์…