เตือนสูบบุหรี่มากเสี่ยงโรคร้ายอันตรายต่อชีวิต

31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ เตือนประชาชนควรเลิกสูบบุหรี่ เพราะสารพิษในบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แนะแนวทางเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างถาวร

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การสูบบุหรี่ถือเป็นการทำลายสุขภาพ ทั้งต่อตัวผู้สูบเองและผู้อยู่ใกล้ชิดที่สูดเอาอากาศที่มีควันบุหรี่เข้าไป เพราะควันบุหรี่ประกอบด้วยสารพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีสารก่อมะเร็ง สารพิษที่สำคัญได้แก่ นิโคติน ทำให้หลอดเลือดตีบตัน เกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงและกระตุ้นระบบประสาท คาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้หัวใจและส่วนต่างๆของร่างกายได้รับออกซิเจนน้อย ส่งผลให้เหนื่อยง่ายและเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ ทาร์ เป็นสารก่อมะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง และโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นก๊าซพิษที่ทำลายเยื่อบุหลอดลมส่วนปลายและถุงลม ทำให้ถุงลมโป่งพอง ไฮโดรเจนไซยาไนต์ ทำให้เกิดอาการไอ มีเสมหะและหลอดเลือดอักเสบเรื้อรัง โดยสารพิษเหล่านี้จะส่งผลทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆ อาทิเช่น หลอดเลือดในสมองตีบ โรคมะเร็งต่างๆ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยและทั่วโลก

นายแพทย์เอนก กนกศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสูบบุหรี่ยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เมื่อปอดสัมผัสกับควันบุหรี่เป็นเวลานานจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในปอด ผู้ป่วยจะมีอาการไอเรื้อรัง มีเสมหะ หอบเหนื่อยและหายใจมีเสียงหวีด เมื่อปอดถูกทำลายมากขึ้น อาการดังกล่าวจะมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับแนวทางในการรักษาที่สำคัญ คือผู้ป่วยจะต้องหยุดสูบบุหรี่อาจเริ่มจากการหาเหตุจูงใจที่จะเลิก เช่น การมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่รักในโอกาสสำคัญ หากิจกรรมทำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากบุหรี่ เช่น การอ่านหนังสือ หรือเล่นกีฬา ดื่มน้ำหรือล้างหน้าทันทีเมื่อรู้สึกหงุดหงิดและอย่าสูบบุหรี่ทันทีที่อยากสูบ ควรประวิงเวลาของการสูบออกไปเรื่อยๆ นอกจากนี้การรับประทานยาช่วยเลิกบุหรี่เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้สามารถเลิกบุหรี่ได้ แต่ต้องได้รับคำปรึกษา จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแล ทั้งนี้ผลดีของการเลิกบุหรี่ได้อย่างถาวร คือ 15 นาทีหัวใจเต้นช้าลง 12 ชั่วโมงระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงสู่ภาวะปกติ 14 วันระบบไหลเวียนดีขึ้น หายใจโล่งขึ้น รู้สึกสดชื่น 1 ปีความเสี่ยงโรคหัวใจวายลดลง 50% และ 5 ปีลดความเสี่ยงโรคสมอง 50%

สถาบันโรคทรวงอกได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 8  สถาบันโรคทรวงอก ภายในงานมีเสวนาความรู้เกี่ยวกับพิษร้ายของบุหรี่ การเลิกบุหรี่ ความรู้เกี่ยวกับวิธีดูแลหัวใจให้แข็งแรงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และการประเมินสุขภาพเบื้องต้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่งานประชาสัมพันธ์ สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี โทร.02-547-0999 ต่อ 30156 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป