เล้าโลม..กระตุ้นจุดเสียว

อารมณ์และความต้องการของเราจะเกิดขึ้นได้นั้น จุดเริ่มต้นก็คือ การเล้าโลม ให้เกิดความต้องการเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ แต่จะมีเทคนิคอะไรเด็ดๆบ้าง ไปชมคลิปวีดีโอกันดีกว่า