วิ่งสู่ชีวิตใหม่ – THAI HEALTH DAY RUN 2019

เส้นทางการวิ่ง

เสื้อและเหรียญ

ประเภทการแข่งขัน

1. ระยะ 10 กิโลเมตร(ประชาชนทั่วไป) ราคา 300 บาท มีการแข่งขัน
1.1 ระยะ 10 กิโลเมตร ชิงถ้วยพระราชทาน ประชาชนทั่วไปชาย และ 100 อันดับแรก รับของที่ระลึก
1.2 ระยะ 10 โลเมตร ชิงถ้วยพระราชทาน ประชาชนทั่วไปหญิง และ 100 อันดับแรก รับของที่ระลึก

2. ระยะ 5 กิโลเมตร มีการแข่งขัน 50 อันดับแรกชาย รับของที่ระลึก 50 อันดับแรกหญิง รับของที่ระลึก
2.1 ระยะ 5 กิโลเมตร (ประชาชนทั่วไป) ราคา 300 บาท
2.2 ระยะ 5 กิโลเมตร (อายุไม่เกิน 15 ปี) ราคา 200 บาท

3. ระยะ3 กิโลเมตร (ประชาชนทั่วไป) ราคา 300 บาท ไม่มีการแข่งขัน

ติดต่อ

ติดต่อได้ที่ facebook page:  http://ThaiHealth Day Run