เด็กอ้วนน่ารักจริงหรือ?

อะไรคือสาเหตุของโรคอ้วน

1.การบริโภคมากเกินความต้องการ เช่น ทารกได้รับนมทุกครั้งที่ร้อง การเริ่มให้อาหารเสริมปริมาณมาก การกินอาหารหลายมื้อและปริมาณมากๆ กินของทอด ขนมขบเคี้ยว ขนมหวาน ลูกอม น้ำหวาน และน้ำอัดลมบ่อยๆ

2.การขาดการเคลื่อนไหว หรือการออกกำลังกาย เด็กใช้เวลากับการดูโทรทัศน์และเล่มเกมส์มากเกินไป ชอบนั่งอยู่กับที่ ไม่ขยับ

3.กรรมพันธุ์ เด็กที่พ่อและแม่อ้วนมีโอกาสเป็นโรคอ้วนได้มากกว่าเด็กทั่วไป เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่คล้ายกัน

ผลที่ได้รับจากโรคอ้วน

1.เหนื่อยง่าย นอนกรน อาจหยุดหายใจเป็นช่วงๆเมื่อหลับสนิท เป็นนานๆมีผลต่อสมอง ทำให้การเรียนรู้แย่ลง

2.โอกาสเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเด็กที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน เมื่อเป็นเบาหวานต้องดูแลรักษาตลอดชีวิต

3.ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง ทำให้อายุสั้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่

4.ปวดขาเวลาเดิน เข่าผิดรูปร่าง อาจเกิดแผลถลอกจากการเสียดสี

5.ผลต่อจิตใจ อาจโดนเพื่อนล้อ ทำให้ขาดความมั่นใจในตนเอง