การ BULLY บนโลกไซเบอร์ที่คนยุคใหม่ไม่ควรทำ !!

ภาพโดย Pexels

การBullying คือ พฤติกรรมที่กลั่นแกล้ง ล้อเลียน เหยียดหยาม คนที่อ่อนแอกว่า ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดเพียง ประเทศไทย แต่เกิด ไปทั่วโลก

ตอนเราเด็กๆ ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเคยโดย Bullyด้วยการโดยแกล้งต่างๆ เช่น แกล้งให้เพื่อนไม่คุยกับเรา ถูกล้อปมด้อย หรือ ต่างๆ แม้คนส่วนใหญ่จะออกมาประท้วง ว่า ไม่ควรมีการBully กันแล้ว เพราะมันส่งผลต่อจิตใจทำให้ รู้สึกแย่ เจ็บปวด หรือเกิดความเครียด

High school students being bullied.

วันนี้เราจะจำแนกประเภทของการ Bully ในโลกไซเบอร์ว่า มีประเภทไหนนบ้าง

การ Bully อาจแบ่งออกตามลักษณะความรุนแรงได้เป็นประเภทหลัก ดังต่อไปนี้

  • การใช้กำลังบังคับหรือทำร้ายร่างกาย เช่น หยิก ผลัก ตี ต่อย เตะ แย่งหรือข่มขู่เอาสิ่งของจากเหยื่อ ทำลายข้าวของเสียหาย สั่งให้ทำเรื่องที่ไม่อยากทำ สั่งให้ไปกลั่นแกล้งคนอื่นต่อ เป็นต้น
  • การใช้คำพูดทำร้ายความรู้สึก เช่น ล้อเลียน ข่มขู่ ดูถูก วิพากษ์วิจารณ์ พูดล้อเลียนอย่างรุนแรง ใช้ถ้อยคำล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น
  • การกลั่นแกล้งทางสังคม เช่น กีดกันออกจากสังคมหรือห้ามคนอื่นเข้าใกล้เหยื่อ โดยอาจใช้การข่มขู่หรือเผยแพร่ข่าวลือในทางลบ เป็นต้น
  • การกลั่นแกล้งทางโซเชียล หรือ Cyberbullying เป็น 1 ในการ Bully ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากโซเชียลมีเดียหรือสื่อออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก โดยเป็นการกลั่นแกล้งที่ทำได้ง่ายและมักไม่ต้องเปิดเผยตัวตนผู้กระทำ ซึ่งสามารถทำร้ายเหยื่อได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่นิยม เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม อีเมล เป็นต้น
  • การกลั่นแกล้งในที่ทำงาน เกิดขึ้นในวัยทำงาน โดยเป็นการใช้อำนาจหรือความรุนแรงในสถานที่ทำงาน ซึ่งอาจส่งผลให้เหยื่อมีประสิทธิภาพในการทำงานแย่ลง ขาดงานบ่อยขึ้น ไม่อยากทำงาน และอยากลาออกจากงานนั้น

การแก้ปัญหาเมื่อถูกBully

  1. เปิดใจกับคนที่ไว้วางใจได้ ระบายให้คนรอบข้างฟัง เราจะได้ไม่เก็บกดมากและไม่นำเรื่องราวเล่านั้นมาเครียด
  2. เห็นคุณค่าในตัวเอง เผชิญหน้ากับการถูก Bully ได้ โดยอาจเริ่มจากการดูแลตัวเอง รักษาความสะอาดของร่างกาย ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  3. รับมือกับพวกชอบ Bully คนอื่น ไม่แสดงความหวาดกลัวหรือจำยอมต่อการถูกกลั่นแกล้ง รวมทั้งไม่แสดงอารมณ์ไปตามที่ถูกยั่วยุ เพราะจะยิ่งทำให้ผู้ที่ Bully ได้ใจ ส่งเผชิญหน้ากับอีกฝ่าย เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนไม่ใช่เหยื่อ เพิกเฉยและไม่ต้องสนใจสิ่งที่ผู้กลั่นแกล้งกระทำหรือพูด แล้วบอกให้อีกฝ่ายหยุดการกระทำด้วยท่าทีที่เรียบเฉย ก่อนจะเดินห่างออกมาจากสถานการณ์ดังกล่าว แต่ห้ามใช้กำลังหรืออารมณ์ตอบโต้ เพราะนอกจากจะเป็นอันตรายแล้ว ยิ่งทำให้เรื่องบานปลายได้
  4. คุยกับผู้ที่ดูบุคคลที่Bully เรา เพื่อให้ผู้ใหญ่รับทราบปัญหาและหาแนวทางจัดการกับเรื่องดังกล่าว