รู้ทัน!!ยาเสียสาว

GHB เป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย ที่ออกฤทธิ์ทำให้ระบบการทำงานของสมองและประสาทส่วนกลางทำงานช้าลง และยังทำให้เกิดอาการความจำเสื่อม หลายคนใช้ยานี้ในการมอมยาผู้อื่น GHB จึงมีอีกชื่อหนึ่งคือ “ยาเสียสาว”

GHB คืออะไร

GHB หรือ Gamma Hydroxybutyrate เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งที่ออกฤทธิ์ทำให้ระบบการทำงานของสมองและประสาทส่วนกลางทำงานช้าลง จริงๆ แล้ว GHB เป็นที่นิยมใช้กันในกลุ่มนักเล่นกล้าม แต่ปัจจุบันกลับมีผู้นำไปใช้เสพกันทั่วไปตามคลับบาร์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ของการคุกคามทางเพศหรือการมอมยานั่นเอง

GHB เป็นสารเคมีที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาโดยมนุษย์ที่ถูกสั่งห้ามและผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา นั่นหมายความว่า ยาใดก็ตามที่แอบขายตามท้องถนนส่วนใหญ่เป็นยาที่ถูกผลิตขึ้นในแล็ปที่ผิดกฎหมายและจำหน่ายในตลาดมืด ดังนั้น ผู้เสพจะไม่มีทางทราบได้เลยว่ายาเสพติดเหล่านี้มีฤทธิ์รุนแรงขนาดไหนหรือมีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือไม่

GHB ที่ถูกสังเคราะห์ออกมาส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นของเหลว หรือบางครั้งถูกแปลงให้เป็นรูปแบบเม็ดแคปซูลหรือผงแป้ง โดย GHB แบบน้ำจะไม่มีกลิ่นหรือสี เมื่อผสมลงในเครื่องดื่มจะไม่มีรสชาติใดๆ ซึ่งจะไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า เนื่องจาก GHB นั้นออกฤทธิ์ต่อระบบการทำงานของสมองทำให้ผู้เสพมีอาการความจำเสื่อมชั่วขณะ ซึมเศร้า และถูกนำไปใช้เพื่อการมอมยาผู้อื่น จึงเป็นที่มาของชื่อ “ยาเสียสาว” นั่นเอง

ผลข้างเคียงระยะสั้น

GHB จะชะลอระบบการทำงานของสมอง ในขณะที่สมองจะต้องผลิตสารเคมีต่างๆ ออกมาเพื่อควบคุมให้สมองทำงานได้อย่างปกติ ดังนั้น การเสพ GHB ในปริมาณน้อยจะช่วยบรรเทาอาการวิตกกังวลและช่วยให้ผู้เสพรู้สึกผ่อนคลายได้ อย่างไรก็ตาม การเสพ GHB ทำให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆ ตามมาด้วย เช่น อาการเซื่องซึม วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ความจำเสื่อม มีปัญหาทางด้านการมองเห็น และภาวะเมายา

การเสพ GHB ในปริมาณที่มากเกินไปหรือการเสพร่วมกับสิ่งเสพติดอื่นๆ หรือแอลกอฮอล์ จะทำให้เกิดความเสี่ยงและเป็นอันตราย นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นช้าลง ขี้หลงขี้ลืม รู้สึกสับสน หายใจช้าลง มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ และอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้น เสียสติ ชัก หมดสติ และเสียชีวิตลงในที่สุด ซึ่งการเสียชีวิตมักเป็นการเสียชีวิตแบบหลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย

ผลข้างเคียงมักเกิดขึ้นเมื่อเสพยาเข้าไปแล้วประมาณ 10-20 นาที และฤทธิ์ของยาจะยังคงอยู่ถึง 4 ชั่วโมงหรืออาจนานมากกว่านั้น

ผลข้างเคียงระยะยาว

การเสพ GHB อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจะทำให้ผู้เสพมีอาการดื้อยา ทำให้ต้องเสพยาในปริมาณที่มากขึ้นจนทำให้เสพติดในที่สุด และการเลิกยาจะมีผลข้างเคียงทำให้ผู้ป่วยนอนไม่หลับ วิตกกังวล ใจสั่น และเหงื่อออกมากผิดปกติ

อาการของผลข้างเคียงระยะยาวนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนโดยผู้เชี่ยวชาญ แต่อาการเหล่านี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นในระยะยาวกับผู้ที่เสพติด GHB ดังนี้

  • นอนไม่หลับ
  • มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
  • เกิดภาวะซึมเศร้าและปัญหาทางด้านจิตอื่นๆ
  • มีปัญหาเกี่ยวกับความทรงจำ

ปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา

การเสพ GHB ในปริมาณที่มากเกินไปหรือเสพร่วมกับยาเสพติดอื่นๆ หรือร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลให้เกิดภาวะการใช้ยาเกินขนาด ซึ่งภาวะดังกล่าวจะทำให้ระบบของหัวใจและปอดทำงานช้าลง เป็นสาเหตุของอาการเป็นลมหมดสติและอาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นการใช้ GHB เกินขนาดจึงเป็นอันตรายมากและต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์อย่างเร่งด่วน และเนื่องจาก GHB สามารถนำไปผสมกับเครื่องดื่มต่างๆ ได้เพื่อการมอมยา เมื่อผู้ถูกมอมยาดื่มเครื่องดื่มเหล่านั้น พวกเขาจะรู้สึกอ่อนล้า ทำให้เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือการถูกคุกคามทางเพศ และฤทธิ์ของยาที่ทำให้เกิดอาการความจำเสื่อมชั่วคราวจะส่งผลให้ผู้ถูกมอมยาไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เมื่อคุณต้องร่วมงานปาร์ตี้กับเพื่อนๆ แนะนำให้ดูแลกันและกันให้ดี หากพบว่ามีเพื่อนคนใดคนหนึ่งของคุณเป็นลมหมดสติให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ การเสพ GHB แล้วขับขี่ยานพาหนะหรือการเดินทางร่วมกับผู้เสพที่ขับรถนั้นอันตรายมากเพราะยาจะออกฤทธิ์ทำให้ผู้เสพรู้สึกง่วงซึมและขาดสมาธิในการขับรถ

GHB ถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เนื่องจากเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรงและมีอันตรายต่อสุขภาพทั้งยังไม่มีประโยชน์ใดๆ ทางการแพทย์ (บางครั้ง GHB ถูกนำไปใช้เพื่อรักษาภาวะง่วงหลับหรืออาการนอนไม่หลับ) ดังนั้น ผู้ที่ผลิต จำหน่าย ครอบครอง และเสพ ต้องได้รับโทษทางกฎหมายทั้งถูกปรับและจำคุก

แล้วจะเลิกเสพยาได้อย่างไร

เมื่อติด GHB แล้ว การเลิกก็ถือว่าเป็นเรื่องยาก ผู้เสพที่พยายามเลิกจะมีอาการถอนยา เช่น ใจสั่น วิตกกังวล นอนไม่หลับ เหงื่อออกมาก และเกิดอาการลงแดง นอกจากนี้ การเสพ GHB เกินขนาดยิ่งทำให้การถอนยานั้นยากมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเป็นการเสพร่วมกับการใช้ยาเสพติดประเภทอื่นร่วมด้วย

หากคุณคิดว่าคุณกำลังติด GHB แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือนักบำบัดเพื่อขอคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้อง นอกจากนี้ การเข้าร่วมกลุ่มบำบัดหรือศูนย์บำบัดยาเสพติดจะช่วยให้การเลิกยาของคุณง่ายมากขึ้น

หลีกเลี่ยงการทดลองหรือการเสพ

ปฏิเสธทันทีหากใครบางคนกำลังชักฃวนให้คุณเสพยา แต่หาก GHB ถูกผสมลงไปในเครื่องดื่มโดยที่คุณไม่รู้ตัวล่ะ? แนะนำให้คุณต้องระมัดระวังตัวเองหากไปงานเลี้ยง งานปาร์ตี้ หรือเที่ยวในสถานบันเทิง และต้องไม่รับเครื่องดื่มใดๆ จากคนแปลกหน้า แนะนำว่าไม่ให้วางเครืองดื่มของคุณทิ้งไว้และควรถือไว้กับตัวเองตลอดเวลาเพื่อไม่เปิดโอกาสให้ใครนำสิ่งแปลกปลอมมาผสมกับเครื่องดื่มของคุณได้

ที่มาของข้อมูล https://www.honestdocs.co/ghb-or-debris