Browsing Category

SPORT

รักษาอาการบาดเจ็บตั้งแต่แรกเริ่ม ให้ผลลัพธ์ที่มากกว่าแค่หายเจ็บ

การเล่นกีฬา หรือ การออกกำลังกายที่ถูกต้อง คือต้องให้กล้ามเนื้อหลักๆ หรือกล้ามเนื้อชุดใหญ่ได้เคลื่อนไหว เช่น