Browsing Tag

กรมการแพทย์

วิธีเลือกรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคตับ

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ แนะวิธีเลือกรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคตับ ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อน ชะลอความรุนแรงของโรค และมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

โรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดเด็กช่วงฤดูฝน

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เผยโรคมือ เท้า ปาก พบได้บ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของความสะอาด และไม่ควรนำเด็กไปในสถานที่ที่แออัด หากพบอาการผิดปกติ

โรคลมชักในผู้ป่วยเด็กเรื่องไม่เล็ก และรักษาได้

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เผยโรคลมชักในเด็ก ปัจจุบันมีเด็กที่เป็นโรคนี้มากขึ้น และเป็นโรคหนึ่งที่สร้างความทุกข์ให้ผู้ที่เป็นพ่อและแม่อย่างมากมาย แต่หากได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถรักษาให้หายขาดได้ นายแพทย์สมศักดิ์

ควันบุหรี่พิษภัยทำลายลูก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เผยควันบุหรี่เป็นภัยใกล้ตัวที่ทำให้เด็กป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจติดเชื้อ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคปอดเรื้อรัง จากการสูดดมควันบุหรี่จากคนในบ้าน …

11 วิธีป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ เผยภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ หากพบความผิดปกติต้องรีบมาพบแพทย์ บางส่วนสามารถแก้ไขและจำนวนมากชะลอโรคได้ถ้าพบระยะแรก พร้อมแนะ 11 วิธีป้องกันไม่ให้สมองเสื่อม…

เตือนบุหรี่เสี่ยงมะเร็งสารพัดชนิดทั้งคนสูบและผู้ใกล้ชิด 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เตือนสิงห์อมควันให้เลิกบุหรี่พร้อมชี้บุหรี่และควันบุหรี่ประกอบด้วยสารเคมีกว่า 7,000 ชนิด ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งประมาณ 70 ชนิด เป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิดเป็นภัยทั้งคนสูบและผู้ใกล้ชิด …

เตือนสูบบุหรี่มากเสี่ยงโรคร้ายอันตรายต่อชีวิต

31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ เตือนประชาชนควรเลิกสูบบุหรี่ เพราะสารพิษในบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง…

สบยช. รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

สบยช. รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงโทษพิษของบุหรี่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์  (สบยช.) เผยทุก 1 นาที มีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 6-7 คน…

สัญญาณเตือนโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์  เตือนประชาชนตื่นตัวในการป้องกันตนเอง จากโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นทุกปี หากมีอาการ แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดลำบาก ตามองเห็นภาพซ้อนแบบเฉียบพลัน…

เตือน! ภัยร้ายจากขนตาปลอม

รพ.เมตตาฯ (วัดไร่ขิง) เตือนการนำขนตาปลอมหรือสิ่งแปลกปลอมมาติดที่ขนตา มีความเสี่ยงอันตรายต่อดวงตาทำให้สิ่งสกปรกสะสมบริเวณหนังตา นำมาสู่การติดเชื้อเข้าสู่ดวงตา เกิดการแพ้ อักเสบ เสี่ยงถึงขั้นตาบอด นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์…