Browsing Tag

สถาบันโรคทรวงอก

เตือนสูบบุหรี่มากเสี่ยงโรคร้ายอันตรายต่อชีวิต

31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ เตือนประชาชนควรเลิกสูบบุหรี่ เพราะสารพิษในบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง…

ออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหัวใจ

สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ เผยผู้ป่วยโรคหัวใจสามารถออกกำลังกายได้ โดยปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกประเภทกีฬาที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการออกกำลังกาย ลดความเสี่ยงภาวะหัวใจล้มเหลว เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและใจให้แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว…

บุหรี่พิษร้ายทำลายหัวใจ

สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ เตือนผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โรคหลอดเลือดในสมองตีบ โรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือดหัวใจ เพื่อให้ห่างไกลจากโรคร้ายควรควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้วยการเลิกสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพร่างกายของตนและคนรอบข้าง…

เปลี่ยนพฤติกรรมช่วยลดปัจจัยเสี่ยง”โรคหลอดเลือดหัวใจ”

แพทย์แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการเกิด "โรคหลอดเลือดหัวใจ"   สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ชี้อัตราการตายและป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจยังคงมีความรุนแรงและแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง…